• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Dlaczego butle na gazy techniczne muszą być legalizowane
Gazy techniczne najczęściej przechowuje się w specjalnych butlach. Zależnie od typu gazu takie butla do dwutlenku węgla, Butla butle 13,4 L mogą mieć różną wielkość i parametry wytrzymałościowe. Jednak z uwagi na duże ciśnienia jakie panują we wnętrzu bardzo ważne jest, aby te elementy były zawsze w dobrym technicznym stanie. Z tego też powodu co ustalony czas niezbędne jest przeprowadzenie homologacji, jaka potwierdzi możliwość dalszego użytkowania lub przeznaczy daną butlę do utylizacji. Homologacja taka może być wykonana wyłącznie przez specjalistów dysponujących odpowiednimi uprawnieniami, i złożona jest z dwóch części. Na samym początku Butla na tlen medyczny zostanie dokładnie oglądnięta pod kątem jakiś uszkodzeń mechanicznych i ognisk korozji. Jeśli nic nie zostanie wykryte, to później za pomocą specjalnego urządzenia wykonana zostanie ciśnieniowa próba. Pozytywny wynik badania umieszczony zostanie na powierzchni butli, a właściciel dostanie też niezbędne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.